PRACE DYPLOMOWE
inżynierskie i magisterskie


Profil prowadzonych prac dyplomowych:
  1. Konstrukcje maszyn i urządzeń.
  2. Modernizacje maszyn i urządzeń.
  3. Zaawansowane modelowanie w systemach 3D.
  4. Współczesne napędy maszyn i urządzeń.
  5. Projektowanie konstrukcji z blach.
  6. Maszyny i urządzenia do cięcia blach i płyt.
  7. Obróbka elementów przekładni mechanicznych.
  8. Obróbka elektroerozyjna.
  9. Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń.
Tematy własne studentów związane tematycznie ze specjalnością KMU.Preferowany jest temat własny studenta powiązany
z zainteresowaniami studenta, jego hobby, specjalnością
 lub wynikający z aktualnych potrzeb własnych


*****