KONTAKTPolitechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Maszyn Technologicznych
60-965 Poznań, ul. Piotrowo 3

pokój BM631

e-mail: krzysztof.netter@put.poznan.pl


*****