KONSULTACJEKonsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

poniedziałek 18 czerwca 2018 r., godz. 8.30 - 10.30,
czwartek 21 czerwca 2018 r., godz. 8.30 - 10.30,
(dodatkowo) piątek 6 lipca 2018 r., godz. 7.30 - 8.30.


Konsultacje w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej 2017/2018:

wtorek 18 września 2018 r., godz. 8.30 - 11.00,
czwartek 27 września 2018 r., godz. 8.30 - 11.00.pokój BM631


*****