KONSULTACJEKonsultacje w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej:

wtorek 30 stycznia br., godz. 8.00 - 11.00,
sroda 31 stycznia br., godz. 8.00 - 11.00,
wtorek 13 lutego br., godz. 8.00 - 11.00 - ODWOŁANE!!!
 poniedziałek 26 lutego br., godz. 9.30 - 11.00.pokój 631
e-mail: krzysztof.netter@put.poznan.pl


*****