KONSULTACJEKonsultacje w czasie semestru zimowego 2018/19:

środa, godz. 8.00 - 9.30


Dodatkowe
terminy tylko dla studium niestacjonarnego:

Sobota, 17.11.2018, godz. 16.30-18.00
Sobota, 26.01.2019, godz. 16.30-18.00wyjątki patrz:   http://wbmiz.put.poznan.pl/pl/pracownik/netter-krzysztof
pokój BM631


*****